Prawie trzysta wniosków o 500+ na dzieci z Ukrainy wpłynęło do ZUS od osób przebywających w powiecie łukowskim. Uchodźcy mogą ubiegać się o świadczenia dla rodzin po nadaniu numeru PESEL.

  Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dwa okresy wypłat: bieżący – do końca maja tego roku, oraz przyszły – od czerwca do końca maja 2023 roku. Przy czym 500+ przysługuje uchodźcy tylko w tym okresie, gdy przebywa z dziećmi w Polsce.

  Do 6 kwietnia z powiatu łukowskiego wpłynęło do ZUS 235 wniosków o świadczenie 500+ dla 361 ukraińskich dzieci – na bieżący okres wypłat. Rodzice i opiekunowie złożyli również 59 wniosków na 83 dzieci – na kolejny okres wypłat.

  Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim przypomina, że do złożenia wniosku o 500+ niezbędne są numery PESEL – zarówno opiekuna, jak i dzieci. We wniosku należy też wskazać numer polskiego rachunku bankowego, polski numer telefonu i adres e-mail. Wnioski o świadczenia dla rodzin w ZUS są wyłącznie elektronicznie. Obywatele Ukrainy składają je za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Konto w portalu mogą założyć samodzielnie przez internet – za pomocą profilu zaufanego lub bankowości internetowej. Z rejestracją konta w PUE i złożeniem elektronicznego wniosku pomagają też pracownicy ZUS, w placówkach Zakładu.