Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie ogłasza  powiatowy  konkurs czytelniczo – prasowy pod hasłem „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”. Ankietę z pytaniami będzie można znaleźć w siedzibie biblioteki oraz na jej stronie internetowej www.biblioteka.lukow.pl.

  Wypełnioną ankietę wraz z danymi osobowymi, należy składać do dnia 30 kwietnia w siedzibie biblioteki lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 21 – 400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.