„Stawiamy na przedszkolaków” to projekt, na który władze gminy Stoczek Łukowski pozyskały ponad 715 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej. W ramach projektu opiewającego w sumie na 856 tys. zł, utworzonych zostanie 17 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a także powstanie oferta dodatkowych zajęć wyrównujących dla dzieci. Ponadto nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności oraz będą mogli skorzystać z dodatkowych szkoleń czy studiów podyplomowych.

  Projekt będzie realizowany w ramach działania Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Rozdysponowaniem środków zajmuje się Urząd Marszałkowski w Lublinie. W sumie podpisano 32 umowy, w których dofinansowanie wyniosło
40 mln zł.