Przebywający w Łukowie obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z organizowanych przez Miasto bezpłatnych lekcji języka polskiego. To wyjście naprzeciw barierom językowym, które mogą pojawiać się przy okazji pobytu uciekających przed wojną obcokrajowców. Zajęcia prowadzone będą w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Siedleckiej.

Pomysł na zorganizowanie zajęć z języka polskiego dla obywateli Ukrainy wyszedł od władz miasta. Zajęcia dedykowane będą dorosłym osobom, które znalazły schronienie przed wojną akurat w Łukowie. Będą odbywać się początkowo w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8.00. Wstępnie na zajęcia z języka polskiego zapisało się już 25 osób, aczkolwiek w przypadku dużego zainteresowania Ukraińców liczba godzin lekcyjnych będzie sukcesywnie zwiększana.

Osoby zainteresowane udziałem w lekcjach, bądź znające osoby, które wyraziłyby taką chęć, mogą kontaktować się z uruchomionym w Urzędzie Miasta numerem telefonu +48 601 751 833 (nr aktywny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30). Pod wskazanym numerem można rozmawiać w języku ukraińskim.