25 marca odbędą się XXV  Wiosenne  Otwarte  Mistrzostwa  Łukowa w  Pływaniu. Tradycyjnie są one poświęcone pamięci  śp. Andrzeja  Rogalińskiego, radnego miasta oraz wieloletniego dyrektora szpitala. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez platformę SEL do 22 marca. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 25 zł od każdego zgłoszonego zawodnika.

  Mistrzostwa odbędą się na krytej pływalni Delfinek. W zawodach mogą brać udział zawodnicy klubów zrzeszonych w PZP oraz uczniowie szkół z terenu Łukowa. Pływacy wystartują w kategoriach wiekowych: 9 lat i młodsi, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 16 lat i starsi. Przewidziano również konkurencje sztafetowe.

  Szczegółowe zasady udział w mistrzostwach określa regulamin, który jest dostępny na stronie OSiR.