Polacy bardzo chętnie udają się na wakacje poza granice kraju, lecz z drugiej strony nie wybierają dalekich zakątków globu, a wręcz przeciwnie, kraje należące do Unii Europejskiej. Do wyjazdu zwykle przygotowujemy się kilka tygodni wcześniej – pakujemy ubrania, zaopatrujemy się w żywność oraz w leki. Warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUZ, dzięki której, na terenie Unii Europejskiej, można korzystać ze świadczeń medycznych.

Dlaczego warto mieć przy sobie EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia korzystanie ze świadczeń medycznych na terenie 27 państw, należących do Unii. Jej posiadacze mają dostęp do opieki medycznej na podobnych bądź takich samych zasadach, jak obywatele danego kraju. Dzięki EKUZ mamy możliwość udania się do lekarza bądź nawet do szpitala, jeśli tylko zajdzie taka konieczność, to znaczy w sytuacji, gdy ratuje się zdrowie bądź życie pacjenta. Oznacza to, że nie pójdziemy do lekarza po poradę w kontekście choroby przewlekłej, lecz udzielona zostanie nam pomoc na przykład, gdy złamiemy kończynę bądź przeziębimy się. Zanim jednak udamy się w podróż zagraniczną, warto sprawdzić, na jakich zasadach funkcjonuje EKUZ w konkretnym kraju. Więcej na temat EKUZ w Bułgarii możemy przeczytać na stronie internetowej https://ekuz.com.pl/ekuz-w-bulgarii/.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Posiadaczem karty EKUZ może zostać osoba, które regularnie opłaca składkę zdrowotną bądź nabyła prawo do świadczeń zdrowotnych na odrębnych zasadach. Aby ją wyrobić, należy:

  • udać się do wybranego oddziału NFZ (nie obowiązuje rejonizacja ze względu na miejsce zamieszkania),
  • złożyć wniosek przez internet.

W ostatnim czasie przywykliśmy do załatwiania spraw urzędowych przez internet, jednak warto mieć na uwadze, że o wiele szybciej wyrobimy kartę w oddziale NFZ – w zależności od ilości osób oczekujących, spędzimy tam od kilku minut do średnio 2-3 godzin. Największy ruch obserwuje się w sezonie wakacyjnym, czyli pomiędzy czerwcem, a sierpniem. Aby proces wnioskowania przebiegł szybciej, warto przygotować sobie niezbędne dokumenty wcześniej. Informacje o nich znajdziemy na stronie internetowej https://ekuz.com.pl/strefa-dokumentow/.

Czy karta EKUZ daje nam odpowiednie zabezpieczenie na czas wyjazdu?

Wiele mówi się o tym, że karta EKUZ nie zapewnia dziś dostatecznej ochrony, jaką powinien zostać objęty pacjent, będący na wakacjach. Rzeczywiście, w jej ramach nie możemy ubiegać się o zwrot kosztów:

  • zakupionych leków,
  • transportu medycznego,
  • transportu do miejsca zamieszkania,
  • rehabilitacji.

Co więcej, w niektórych krajach nawet do podstawowych świadczeń medycznych będziemy musieli dopłacić. Z tego też powodu wiele osób decyduje się na zakup dodatkowego ubezpieczenia medycznego na czas podróży. Należy jednak mieć na uwadze, że karta EKUZ, choć nie jest idealnym zabezpieczeniem, może okazać się bardzo pomocna, na przykład jeśli najbliższy, większy ośrodek medyczny to państwowy szpital. Publiczne placówki najczęściej bowiem nie honorują prywatnych polis, a nawet jeśli ubezpieczyciel zwróci nam koszty leczenia, to w pierwszej kolejności musimy pokryć je we własnym zakresie.