Kolejny raz okazało się, że pozostałości z czasów wojny można znaleźć jeszcze dziś. O takim znalezisku poinformowali policjantów pracownicy firmy telekomunikacyjnej. Mężczyźni znaleźli pocisk, który zabezpieczono do czasu przyjazdu saperów.

  Mężczyźni pracując przy wykopie pod światłowód, zauważyli skorodowany przedmioty wyglądem przypominający niewybuch i natychmiast powiadomili policję. Okazało się, że był to prawie półmetrowy pocisk artyleryjski z materiałem wybuchowym pochodzący z czasów II wojny światowej. Mundurowi do czasu przybycia patrolu saperskiego zabezpieczyli znalezisko. Wczoraj na miejsce przyjechali saperzy, którzy zabrali niewybuch do neutralizacji na poligonie.

  Policjanci apelują o ostrożność i przypominają jak należy zachować się w przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch.

  Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia nawet do kilkuset metrów.