Kończy się projekt edukacji ekonomicznej „Być jak Eugeniusz Kwiatkowski – ekonomia jak z płatka”. Realizuje go Hufiec ZHP Łuków przy współpracy z I LO im. T. Kościuszki w Łukowie. Działania współfinansuje Narodowy Bank Polski. 

  Pod koniec lutego w I LO zorganizowany konkurs wiedzy „Znany – nieznany łukowianin”. Miał on formę pisemnego quizu. Dotyczył życia i dokonań Eugeniusza Kwiatkowskiego, Honorowego Obywatela Łukowa, współtwórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego i planu rozbudowy portu w Gdyni. Konkurs wygrała Klaudia Osiak. Drugie miejsce zajęła Justyna Markiewicz, a trzecie – Maja Nowak. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Aniszewski, Karolina Chudek, Jan Madoń i Natalia Filipek.