13 wniosków z propozycjami inwestycji do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło od mieszkańców w regulaminowym terminie od 7 do 18 lutego. Poniżej publikujemy listę wszystkich pomysłów zgłoszonych przez łukowian oraz finalny wykaz projektów, które poddane zostaną społecznej ocenie w procesie głosowania.

Wszystkie projekty zostały przeanalizowane pod kątem formalnym i merytorycznym, obejmującym m.in. fakt umiejscowienia inwestycji na terenach będących w posiadaniu Miasta, a także możliwość ich wykonania w trakcie jednego roku budżetowego. W części przypadków Zespół ds. budżetu obywatelskiego zwrócił się do wnioskodawców z prośbą o udzielenie stosownych wyjaśnień, uprościł też nazwy proponowanych inwestycji.

Finalnie do głosowania dopuszczone zostały projekty:

 1. Rowerowy majsterkowicz – 10 samoobsługowych stacji napraw rowerów
 2. Zielone płuca Łukowa – część I
 3. Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Łukowie
 4. Miasteczko ruchu drogowego
 5. Czy wiem czym oddycham?
 6. Naturalny plac zabaw
 7. Renowacja boiska „Górka”
 8. Utwardzenie terenu – łącznika ul. Parkowej z bulwarem nad Krzną
 9. Remont 350 m chodnika na ul. Sienkiewicza
 10. Oświetlenie i zagospodarowanie łącznika między osiedlami Chącińskiego i Klimeckiego
 11. PUMPTRACK UKF

Projekty, które nie zostały dopuszczone do głosowania to:

 1. Budowa tężni solankowej – z uwagi na pojawienie się drugiego identycznego, dalej idącego wniosku, zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu funkcjonowania Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego wystąpiono do wnioskodawców o zgodę na połączenie wniosków. Zgoda została udzielona, a mniej idący wniosek nie został dopuszczony do głosowania.
 2. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Krzną łączącej ul. Laskowskiego i Cieszkowizna wraz z reorganizacją ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 – z uwagi na fakt częściowego ulokowania inwestycji na nieruchomościach nie będących własnością Miasta Łuków, konieczność wystąpienia o uzgodnienia prawne z właścicielami innych nieruchomości, także potencjalne wydłużenie realizacji inwestycji na przyszły rok budżetowy.

W najbliższych dniach przedstawione zostaną szczegóły każdego z projektów, które złożone zostały w pierwszej w historii edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na projekty zaplanowano w dniach 14-25 marca 2022 r. Wkrótce też zostaną przedstawione szczegóły dotyczące głosowania.