22 lutego w Gręzówce odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie. Był to zjazd sprawozdawczo – wyborczy, podczas którego wybrano nowe władze Związku.

  Zarząd Powiatowy OSP zdał sprawozdanie z pięcioletniej kadencji i wytyczno program działania na kolejne lata. Wybrano też nowy Zarząd Oddziału Powiatowego, przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego oraz delegatów na najbliższy Zjazd Wojewódzki. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP ponownie został wybrany Janusz Kozioł (wicestarosta łukowski), a wiceprezesami wybrano Kingę Szerszeń (wójt gminy Wola Mysłowska) i Pawła Wysokińskiego (komendant KP PSP w Łukowie).

  OSP na terenie powiatu łukowskiego to ponad dwa tysiące czynnych strażaków ratowników. 19 jednostek jest wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

  Podczas zjazdu pożegnano odchodzących na emeryturę Szczepana Goławskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP oraz Tomasza Majewskiego, komendanta KP PSP w Łukowie, dotychczasowego wiceprezesa Zarządu Związku OSP. Za współpracę podziękowano również dotychczasowemu sekretarzowi Związku OSP Janowi Strzyżewskiemu, który po wieloletniej pracy na stanowisku  naczelnika Wydziału Zarządzenia Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łukowie, odchodzi na emeryturę.