W Szkole Podstawowej w Kisielsku (gmina Stoczek Łukowski) podsumowano właśnie Międzynarodowy Projekt „Autorytety Łączą”. Udział w zajęciach brali uczniowie ze szkoły w Kisielsku oraz litewskiego gimnazjum. Przedsięwzięcie sfinansowano z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.