W Urzędzie Miasta w Łukowie podzielono pieniądze pomiędzy 12 klubów i stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W sumie rozdysponowano 494 tys. 200 zł. Najwięcej otrzymał Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków – 365 tys. zł.

  Finansowe wsparcie w ramach otwartego konkursu otrzymały uczniowskie kluby sportowe oraz Orlęta, SPR Łukovia i MKS Delfinek. Wsparcie z budżetu miasta otrzymali także szachiści z Szachpol, Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” oraz po raz pierwszy Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej.

  Na podstawie przeprowadzonego konkursu na zadania dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrani:

ŁKS „Orlęta Łuków – kwota 365 000 zł;

SPR „ŁukoviaŁuków – 25 000 zł;

Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej – 25 000 zł;

Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju – 14 000 zł;

MKS „Delfinek – 13 000 zł;

Stowarzyszenie Szachpol 7 000 zł;

Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji – 6 200 zł;

UKS „Jedynka – 15 000 zł;

UKS „Orlik” (SP4) – 6 000 zł;

UKS „Piątka – 6 000 zł;

UKS „Dwójka – 6 000 zł;

UKS „Trójka – 6 000 zł;