Starszy kapitan Sylwester Goławski, pełniący funkcję dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, został zastępcą komendanta powiatowego PSP w Lubartowie.  Na nowe stanowisko powołał go lubelski komendant wojewódzki, nadbrygadier Grzegorz Alinowski.

  Wręczenie nominacji odbyło się 10 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Tego dnia nowy zastępca, razem z komendantem wojewódzkim i komendantem jednostki w Lubartowie, spotkali się z władzami starostwa lubartowskiego i rozmawiali o współpracy pomiędzy samorządem a strażą.