„Razem być” to program realizowany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łukowie, który zdobył uznanie w ogólnopolskim konkursie WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ.

  „Razem być” to autorski program zajęć grupowych opracowany przez psychologa Magdalenę Mojską – Sadowską oraz pedagoga Iwonę Połeć i realizowany w roku szkolnym 2021/2022 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łukowie. Podczas cotygodniowych spotkań uczestnicy podnoszą swoje umiejętności współpracy i komunikacji w grupie rówieśniczej, a także uczą się rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W ostatnim czasie grupa biorąca udział w programie wzięła udział ogólnopolskim konkursie Instytutu Badań Edukacyjnych WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ. Polegał on na przygotowaniu opisu i znaku graficznego kwalifikacji dla dzieci i młodzieży. Opracowana odznaka została nazwana „Razem być”, a zaproponowane do jej zdobycia zadania odnoszą się do szeroko rozumianych relacji rówieśniczych. Projekt zdobył uznanie jury i znalazł się wśród 16 zwycięskich propozycji spośród 152 nadesłanych zgłoszeń. W nagrodę Poradnia otrzymała kartę podarunkową o wartosci 2 tys. zł.

  Teraz  dalsze działania obejmują udział w warsztatach, które będą ukierunkowane na doprecyzowanie projektu zgodnie ze standardem aplikacji „Odznaka+”. Jest ona w fazie przygotowań, w przyszłości umożliwi wydawanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń. Będzie dostępna poprzez powstającą stronę internetową oraz w aplikacji mobilnej. Pierwsze spotkanie z ekspertkami Instytutu Badań Edukacyjnych, paniami Ewą Frołow i Joanną Biskup odbyło się 27 stycznia 2022 r., były to warsztaty design thinking w formule online. Planowane są kolejne, zarówno dla dzieci, jak i opiekunów.