Od 7 do 18 lutego mieszkańcy Łukowa będą mogli składać projekty do Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 300 tys. zł. O tym, na co zostaną wydane pieniądze, zdecydują sami mieszkańcy. 

  Pierwszym etapem będzie składanie wniosków z propozycjami projektów. Zgodnie z regulaminem, projekt może złożyć mieszkaniec miasta w wieku minimum 16 lat. Wszystkie niezbędne wzory dokumentów: formularze zgłoszeniowe, listy poparcia i ewentualne zgody rodzica lub opiekuna prawnego są dostępne na stronie Urzędu Miasta. Będą one przyjmowane od poniedziałku 7 lutego do piątku 18 lutego. Można je składać osobiście w urzędzie, wysłać pocztą lub pocztę e-mail.