9 osób, w tym radni Leonard Baranowski, Sebastian Ignaciuk i Maciej Nurzyński, będą zasiadać w zespole ds. budżetu obywatelskiego. W skład zespołu zostali powołani na mocy uchwały podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta.

  Zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie liczył w sumie 9 osób. Po wyborze trzech przedstawicieli Rady Miasta, kolejnych sześciu członków powoła burmistrz Piotr Płudowski. Już podczas sesji burmistrz zapowiedział, że jedną z osób, która wejdzie w jego imieniu w skład zespołu będzie radny Arkadiusz Pogonowski. Zadaniem członków zespołu, jak czytamy w uzasadnieniu do przyjętej na sesji uchwały, będzie „ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych projektów, ustalenie metod i wyników głosowania, a także monitorowanie, ewaluacja i rozwój budżetu obywatelskiego”.

  Relacja z sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.