Daniel Piszcz, maturzysta z I LO im. T. Kościuszki w Łukowie, zdobył pierwsze miejsce podczas eliminacji okręgowych XLVIII Olimpiady Historycznej. Odbyły się one w styczniu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Teraz Daniel będzie reprezentował województwo lubelskie na centralnym etapie olimpiady.

  Uczniowie „Kościuszki” od lat biorą szeroki udział w konkursach z historii i wiedzy o społeczeństwie. Notowali sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka. W tym roku do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej awansowało aż 18 osób. Najlepszy okazał się Daniel Piszcz, który najpierw napisał esej historyczny, a następnie odpowiadał na pytania z zakresu dziejów od starożytności do współczesności. Do olimpiady przygotował się pod kierunkiem nauczycielki, Anny Kozioł.