Sześciu uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie znalazło się w gronie stypendystów programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”. W gronie tym znaleźli się: Adam Kwaśny, Bartosz Pietruszka, Dawid Wysokiński, Maciej Zielant, Szczepan Świderski i Kacper Beczek.

  Adam, Bartosz, Dawid, Maciej i Szczepan to uczniowie klasy 4 w zawodzie technik logistyk. Zostali nagrodzeni za bardzo dobre wyniki w nauce oraz tytuły laureatów i finalistów ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej. Kacper to uczeń klasy 4 w zawodzie technik informatyk. Został wyróżniony za bardzo dobre wyniki w nauce oraz tytuł finalisty XIV edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. majora Marka Gajewskiego Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”.

  Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. Lubelskim.