Na 27 stycznia zaplanowano pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Miasta Łukowa. W porządku obrad, oprócz uchwał dotyczących ustalenia planów pracy komisji, znalazły się też projekty uchwał o nadaniu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa. Odznaczenie to ma trafić do Longina Kowalczyka, wieloletniego dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz do Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”.

  W porządku obrad sesji znalazły się także projekty uchwał dotyczące m.in. wyboru członów Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Żelechowskiej, czyli wzdłuż drogi wojewódzkiej 807. Kwota, jaką władze miasta chcą przeznaczyć na to zadanie
to 150 tys. zł.