Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie otrzymali stypendia w ramach programu „Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023”. Nagrody za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie trafiły zarówno do uczniów technikum, jak
i szkoły branżowej.

  Stypendia otrzymały trzy uczennice Technikum nr 2: Wiktoria Zawadzka i Małgorzata Kamecka z kl. 3 THGB oraz Katarzyna Kozera z kl. 3 THGA, uczące się w zawodzie technik hotelarstwa. Wśród stypendystów z Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 znaleźli się: Natalia Karwowska i Filip Winnik z kl. 3 BB oraz Katarzyna Kardas i Dominika Kamińska z kl. 2 BC, uczący się
w zawodach: kucharz i fryzjer.

  Program „Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023”, realizowany przez Urząd Marszałkowski, jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego oraz w roku szkolnym 2021/2022 kontynuują naukę w szkołach zawodowych, a w ubiegłym roku szkolnym z przedmiotów zawodowych osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.