Nie udało się rozstrzygnąć przetargu na wybór wykonawcy przebudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie. Dwie złożone do Urzędu Miasta oferty znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną
w budżecie miasta na to zadanie.

  Pod koniec ubiegłego roku radni zgodzili się na to, aby 1 mln zł, które miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację Placu Narutowicza, przeznaczyć na przebudowę sali gimnastycznej w SP 2. Następnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, który chciałby podjąć się tego zadania. W budżecie miasta na ten cel zabezpieczono kwotę 1 mln 350 tys. zł.

  Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Jedna z nich, firma z Łukowa zadeklarowała, że wykona przebudowę za
1 mln 651 tys. zł. Druga firma ze Stanina dała trochę niższą cenę – 1 mln 645 tys. zł. Obie oferty są jednak „za drogie”
i przetarg został unieważniony.