Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustanowione zostały nowe stawki za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Obowiązują one od 5 stycznia. To pierwsza podwyżka od 2017 roku. Kolejne podwyżki będą w 2023 i 2024 roku.

  Ceny netto za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

1) dla wody

– 3,18 zł/m3 – woda do spożycia

– 5,88 zł /miesiąc – opłata abonamentowa

– 3,51 zł/m3 – woda zużywana bezpowrotnie

2) dla ścieków:

– 4,60 zł/m3 – ścieki bytowe

– 5,05 zł/m3 – ścieki przemysłowe