Każdego roku możemy liczyć na zimę marzeń w Szwajcarii, czyli spore ilości śniegu, przepiękne widoki oraz idealnie przygotowane dla nas trasy. W tym kraju znajdziemy ponad 200 różnych narciarskich ośrodków – w tym aż 29 znajdujących na wysokości większej, aniżeli 2800 metrów n.p.m. z łączną długością ponad 7300 kilometrów zjazdowych tras. 

Liczne lodówce oraz spore wysokości sprawiają, iż sezon zaczyna się już z początkiem listopada i trwa zwykle do końca kwietnia. Niestety jednak Szwajcaria to także spore ceny – za pobyt w jednym z popularniejszych kurortów trzeba będzie zapłacić minimum kilkanaście procent więcej, aniżeli na terenie Włoch czy Austrii. Narty Szwajcaria – jak się przygotować? (czytaj na https://www.polisanarciarska.pl/). Przede wszystkim, żeby koszty nie wzrosły jeszcze bardziej, trzeba wykupić specjalną polisę narciarską, która będzie spełniała niżej opisane kryteria. 

Turystyczne ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii

Jeśli chcemy się wybrać do Szwajcarii na snowboard albo narty, warto będzie wyrobić sobie kartę EKUZ. To tak zwana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Funkcjonuje ona w ten sposób, iż upoważnia nas do pozyskania bezpłatnego świadczenia medycznego w wybranym kraju w identycznym zakresie, w jakim przysługuje ono tamtejszym obywatelom. 

Należy jednakmieć na uwadze, iż w Szwajcarii EKUZ pokrywa tylko konkretne medyczne usługi, a zatem te podstawowe. Jeżeli coś się nam stanie na stoku i niezbędne będzie wezwanie ratownictwa albo wszczęcie poszukiwawczej akcji, za wszystko to będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Jakie to są koszty, można się przekonać po zapoznaniu z artykułem dostępnym pod adresem https://www.polisanarciarska.pl/poradniki/koszty-ratownictwa-i-poszukiwania-w-gorach

Ochrona w przypadku wyrządzenia szkody innej osobie na stoku 

Zestaw najważniejszych części narciarskiego ubezpieczenia uzupełniany jest przez ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w prywatnym życiu. Za sprawą takiego rodzaju ochrony osoba ubezpieczona może unikać finansowych konsekwencji w przypadku, kiedy przykładowo podczas jazdy na snowboardzie wyrządzi szkodę na zdrowiu albo mieniu osoby trzeciej. W Szwajcarii, tak samo jak w innych krajach Zachodniej Europy, osoby poszkodowane świadome są swoich sporych możliwości, jeśli chodzi o ubieganie się o spore odszkodowanie, zatem suma ubezpieczenia nie może być mniejsza aniżeli 200 tysięcy złotych. 

Pozostałe konieczne elementy ubezpieczenia narciarskiego

Standardową częścią turystycznej polisy będzie także ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Za jego sprawą możemy uzyskać odszkodowanie w przypadku doznania uszczerbku trwałego na zdrowiu. 

Dla tych osób, które wyjeżdżają za granicę ze swoim narciarskim wyposażeniem, tym bardziej mającym większą wartość, niezwykle istotny aspekt oferty stanowić będzie ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz bagażu. Za sprawą tego rodzaju ochrony, kiedy dochodzi do jego utracenia, czy to na skutek zagubienia czy też kradzieży, będziemy mogli otrzymać odszkodowanie – nawet do 5 tysięcy złotych.