Tomasz Bednarczyk będzie przez trzy najbliższe miesiące pełnił obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie. W tym czasie ma zostać rozpisany konkurs, który ma wyłonić nowego dyrektora ZDM.

  Z końcem roku ze stanowiska dyrektora ZDM odszedł Marek Wiąckiewicz. Rozwiązano z nim umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron. Miało to związek z wydarzeniami z listopada ubiegłego roku, kiedy to ówczesny dyrektor ZDM został zatrzymany w momencie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości.

  Na początku nowego roku burmistrz Piotr Płudowski powierzył pełnienie obowiązków dyrektora ZDM Tomaszowi Bednarczykowi, który do tej pory był kierownikiem bazy sprzętu i transportu.