W Urzędzie Skarbowym w Łukowie doszło do zmiany na stanowisku naczelnika. Marka Szczerbę zastąpił Grzegorz Michałowski.

  Grzegorz Michałowski objął stanowisko naczelnika łukowskiej skarbówki z początkiem 2022 roku. Dotychczas był naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim. Nowy naczelnik zna łukowski urząd. W przeszłości był jego pracownikiem.

  Dotychczasowy naczelnik łukowskiej skarbówki Marek Szczerba w nowym roku objął stanowisko naczelnika US w Białej Podlaskiej.

  Naczelnicy urzędów skarbowych są powoływani na to stanowisko na okres 5 lat.