W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łukowie odnotowano w minionym roku najmniej urodzeń od wielu lat. Jak informuje nas Jadwiga Skwarek, kierownik USC, w ubiegłym roku w Łukowie zarejestrowano jedynie 459 noworodków. Jest to prawie dwukrotnie mniej niż 6 lat temu.

  Na przestrzeni ostatnich lat liczba urodzeń i zgonów przedstawia się następująco:

2015: urodzeni – 953, zgony – 611

2016: urodzeni – 866, zgony – 579

2017: urodzeni – 961, zgony – 622

2018: urodzeni – 821, zgony – 639

2019: urodzeni – 718, zgony – 608

2020: urodzeni – 584, zgony – 650

2021: urodzeni – 459, zgony – 691

  Urząd Stanu Cywilnego poinformował nas również, że w minionym roku w łukowskich parafiach i miejscowym urzędzie zawarto 190 małżeństw.