495 tys. zł to kwota jaką otrzymają z budżetu miasta organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność sportową. Pieniądze te zostaną podzielone w drodze konkursu ofert. Na największe dofinansowanie z budżetu miasta może liczyć jak co roku ŁKS Orlęta Łuków, który może liczyć na 365 tys. zł.

  Udział w konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, mogą brać organizacje pozarządowe oraz podmioty o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie miasta lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać do 26 stycznia. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.

  Konkurs ofert ogłoszony przez Urząd Miasta dotyczy następujących zadań: 1)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie – kwota zabezpieczona do 12 000 zł, 2)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł,

3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł,

4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł,

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł,

6) Prowadzenie sekcji piłki ręcznej – szkolenie i udział w zawodach – kwota zabezpieczona do 28 000 zł,

7) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, w zapasach, w boksie, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych – kwota zabezpieczona do 365 000 zł,

8) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, – kwota zabezpieczona do 25 000 zł,

9) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych – kwota zabezpieczona do 7 000 zł,

10) Prowadzenie sekcji pływackiej – szkolenie i udział w zawodach – kwota zabezpieczona do 13 000 zł,

11) Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych), – kwota zabezpieczona do 14 000 zł,

12) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa – kwota zabezpieczona do 7 000 .