Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie informuje o możliwości nieodpłatnego korzystania z pomieszczenia w Lokalnym Centrum Animacji Społecznej, które znajduje się na terenie Kompleksu Zimna Woda. Jest również możliwość odpłatnego wynajęcia pomieszczeń w celu prowadzenia działalności szkoleniowo – warsztatowej.

  Nieodpłatne wynajęcie pomieszczeń w Lokalnym Centrum Animacji Społecznej nad zalewem Zimna Woda jest możliwe wówczas, kiedy prowadzona jest tam bezpłatna działalność na rzecz mieszkańców Łukowa.

  Szczegółowe informacje o odpłatnym i nieodpłatnym wynajęciu pomieszczeń oraz projekt umowy dostępne są w sekretariacie OSiR, ul. Browarna 63. informacje udzielane są pod numerem telefonu 25 798 23 86 oraz drogą mailową pod adresem administracja@osir.lukow.pl.