Rada Gminy Łuków uchwaliła budżet na 2022 rok. W uchwale, przyjętej na sesji w środę 29 grudnia, dochody oszacowano na 84,5 mln zł, a wydatki – na około 108,5 mln zł. Na inwestycje ma być przeznaczone 30 mln zł.

  W przyszłym roku kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Świątkowej, Rolach i Krynce oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gołaszynie. Rok 2022 to również rozpoczęcie budowy drugiej nitki sieci kanalizacyjnej w Gołaszynie, Ławkach i Gręzówce. W przyszłorocznym budżecie radni zabezpieczyli też prawie 1,5 mln zł na rozbudowę szkoły w Czerśli i kolejne 700 tys. zł na rozbudowę szkoły w Turzych Rogach.

   W planie na 2022 rok jest również przebudowa drogi Szczygły Górne – Świdry, na którą rada przeznaczyła 250 tys. zł i budowa drogi Gołaszyn – Ławki o kosztorysowej wartości  350 tys. zł. Władze gminy chcą też pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg w Krynce – o szacunkowej wartości 1 mln 200 tys. zł i w Zalesiu – za ponad 1 mln zł.

  Radni zgodzili się również na przekazanie 1 mln 300 tys. zł. dla powiatu łukowskiego, który również stara się o dofinansowanie z RFRD na przebudowę drogi Turze Rogi – Strzyżew – Zarzecz Łukowski – Kownatki. Samorząd gminny będzie też współfinansować dokończenie budowy ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej 807 w Ryżkach. Na to zadanie gmina przekaże samorządowi województwa lubelskiego 250 tys. zł.

  Budżetowa sesja Rady Gminy Łuków odbywała się 29 grudnia. Budżet na 2022 rok został przyjęty jednogłośnie.