Już od kilku tygodni w supermarketach i na targowiskach pojawiły się stoiska z wyrobami pirotechnicznymi. Fani hucznego świętowania już testują najnowsze race i petardy. Tymczasem ostrzegamy, że puszczanie rac, petard i fajerwerków w czasie innym niż Sylwester i Nowy Rok, to niemal pewny mandat.

  Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa lokalnego – w postaci uchwał rad gmin czy zarządzenia wojewody. Zapis artykułu 51 kodeksu wykroczeń brzmi: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” W przypadku złamania przepisów grozi nam grzywna do 500 zł.

  Jakie konsekwencja grożą za złamanie powyższego przepisu przekonali się wczoraj dwaj młodzi mężczyźni. Tuż po godzinie 19 na jednym z parkingów urządzili sobie wybuchową zabawę z głośnymi fajerwerkami. Policjanci, którzy podjęli interwencję wobec mężczyzn ukarali ich wysokimi mandatami.  

  Policja przypomina, iż prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. Osoby naruszające  zakaz narażają się na odpowiedzialność karną jako sprawcy wykroczenia na podstawie:

art. 51 – Kodeksu wykroczeń – zakłócenie spokoju, porządku, spoczynku nocnego; sankcje: areszt, ograniczenie wolności albo grzywna od 20 do 5.000 zł;

art. 82 Kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub naruszanie przepisów przeciwpożarowych; sankcje: areszt, grzywna od 20 do 5.000 zł albo nagana;

art. 83 Kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwozapalnymi, wykraczanie przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów; sankcje: areszt, grzywna od 20 do 5.000 zł albo nagana.

  Przypominamy również, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wyroby takie mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

  Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

-Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń.

-Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;

– Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.

-Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania.

-Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!).

-Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.

Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.

Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.

W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard.

Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.

Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.