Polisy na życie są dobrowolne, zatem w dowolnym momencie możemy zawierać umowy z ubezpieczycielami, jak również z nich rezygnować. W wypadku chęci ich rozwiązania warto jednakże zdawać sobie sprawę, jak taka rezygnacja powinna wyglądać i kiedy możemy się na ten krok zdecydować. Samo sporządzenie rezygnacji z polisy nie będzie trudnym zadaniem. Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia wzór na ubezpieczeniaonline.pl.

W jakim przypadku można zrezygnować z polisy na życie?

Polisy ubezpieczeniowe pozwalają nam na wypłatę odszkodowania w razie wypadku, czy śmierci, o czym można się przekonać wchodząc na stronę https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/a/wyplata-z-ubezpieczenia-na-zycie-w-pzu/233.html. Zwykle, takie umowy podpisuje się na okres dłuższy niż rok. Przyczyn, dla których chcemy zrezygnować z ubezpieczenia na życie jest naprawdę sporo. Zwykle będą to przyczyny indywidualne, jak chociażby nagłe poszukiwanie oszczędności w domowym budżecie.

Przypadkiem, kiedy możemy złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia na życie, będzie znalezienie lepszej oferty. Właśnie z tego powodu ważne będzie wybranie oferty, która zostanie dobrana do naszych preferencji, jak i porównanie zakresów ochrony i cen.

Częstym powodem rezygnacji z polisy na życie jest również niewystarczający zakres ochrony albo zbyt wysoka comiesięczna składka. Poszukiwanie oszczędności jest niezbędne, tym bardziej w przypadku trudnych sytuacji życiowych, które przecież mogą się przytrafić każdemu z nas podczas trwania umowy polisy na życie.

Kiedy rozwiązać umowę polisy ubezpieczeniowej?

Pierwszym etapem, który warto będzie wykonać jest zapoznanie się z warunkami rozwiązania umowy z naszą firmą ubezpieczeniową. Tam winny zostać zawarte wszelkie informacje na temat tego, jaki jest czas wypowiedzenia. Jeżeli taki okres nie zostanie wskazany, znaczy to, iż wypowiedzenie polisy działa z natychmiastowym skutkiem.

Bez żadnych konsekwencji możemy odstąpić od zawartej umowy w przeciągu 30 dni (albo 7 dni w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej) od chwili jej podpisania, jeśli miałyby ona trwać do 6 miesięcy. Nie musimy wówczas podawać przyczyny, niemniej jednak konieczne może się stać opłacenie składki za czas, w którym firma ubezpieczeniowa udzielała nam ochrony.

Należy mieć na uwadze, iż rezygnację z umowy ubezpieczenia na życie, możemy złożyć w dowolnym terminie. Niemniej jednak firma ubezpieczeniowa ma prawo do wyznaczenia pewnych konsekwencji, na przykład do potrącenia części spośród środków uzbieranych w polisie oszczędnościowo-ochronnej.

Wzór poprawnego wypowiedzenia ubezpieczenia na życie

Większość spośród firm ubezpieczeniowych, daje do dyspozycji swoim klientom gotowe wzory wypowiedzenia. Niemniej jednak warto wiedzieć, iż formularz rezygnacji z polisy, powinien zawierać niżej wymienione dane:

  • nazwisko, imię, adres osoby ubezpieczonej, PESEL,
  • numer polisy ubezpieczeniowej na życie,
  • aktualną datę oraz czytelny podpis.

Jeżeli mieliśmy wykupioną polisę oszczędnościowo-ochronną i zgromadziliśmy środki, musimy zaznaczyć na formularzu wypowiedzenia, jaką drogą firma ubezpieczeniowa ma je nam zwrócić.