Sejmowa większość przyjęła lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Manifestacje w obronie TVN i innych wolnych mediów odbyły się w niedzielę 19 grudnia w wielu polskich miastach, również w Łukowie.