122 mln zł dochodów i 130 mln wydatków –to główne założenia budżetu Łukowa na 2022 rok. W załączniku inwestycyjnym są zadania wpisane i przez burmistrza, i przez radnych. Uchwała budżetowa podjęta została jednogłośnie.

  Głosowanie nad projektem budżetu odbyło się na sesji Rady Miasta 16 grudnia. W projekcie przedstawionym przez burmistrza Łukowa zawarte zostały propozycje zgłoszone przez radnych z PiS i Przymierza dla Ziemi Łukowskiej. Na tej liście znalazły się m.in. kontynuacja remontu ul. Gałczyńskiego, dalsze utwardzanie palcu targowiska przy ul. Prusa oraz przeznaczenie 15 tys. zł jako nagrody w konkursie na „Opracowania koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Kompleksu Sportowo – Widowiskowego przy ul. Warszawskiej na obecnych terenach sportowo – rekreacyjnych”. Chodzi tu o zaprojektowanie hali widowiskowo – sportowej.

W planie przyszłorocznych wydatków znalazły się również inwestycje zaproponowane przez burmistrza. Są to m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Strzelniczej, remont sali gimnastycznej przy SP nr 2, rozpoczęcie przebudowy ul. Królik oraz zaprojektowanie budowy zadaszonego boiska do gry w piłkę nożną.

  Po stronie wydatków w budżecie na 2022 rok znalazły się również pieniądze na dalsze funkcjonowanie miejskiej komunikacji oraz 300 tys. zł na Łukowski Budżet Obywatelski.

  Tradycyjnie najwięcej pieniędzy wydane zostanie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli. To kwota w sumie
53 mln zł. Ponad połowa tej kwoty będzie pochodzić z subwencji oświatowej.

  Głosowanie nad uchwałą budżetową odbyło się na sesji 16 grudnia. 21 radnych, czyli wszyscy, zagłosowali za.