76 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje w 2022 roku. To założenia uchwały budżetowej, którą przyjęto jednogłośnie podczas sesji Rady Powiatu Łukowskiego. Z tej kwoty aż 69 mln zł ma być przeznaczone na remonty dróg.

  Obrady radnych powiatowych odbywały się 14 grudnia. W przyjętej jednogłośnie uchwale budżetowej na 2022 rok zapisano, ze dochody powiatu wyniosą 191 mln zł, a wydatki oszacowano na 204 mln zł. Wydatki na inwestycje określono na poziomie 76 mln zł. Największą część – bo aż 69,5 mln zł, przeznaczono na inwestycje drogowe. Na te wydatki mają się składać dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – blisko 27 mln zł, dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład – 14 mln 250 tys. zł, wkłady samorządów, na terenie których będą remontowane drogi powiatowe – ponad 16 mln zł oraz wkład własny powiatu w wysokości 12 mln zł.

  Wśród przyszłorocznych inwestycji znalazły się również m.in. kontynuacja budowy centrum Kultury Sienkiewiczowskiej w Woli Okrzejskiej i rozbudowy Zespołu Szkól nr 3 w Łukowie oraz remonty boisk w zespołach szkół nr 2 i 3 oraz budowa boiska przy Zespole Placówek.

  Przyjęta uchwała budżetowa powiatu zakłada, ze na koniec 2022 roku zadłużenie będzie wynosić 45 mln zł. Jak zapewniał na sesji starosta Dariusz Szustek jest to bezpieczny dług i z jego spłatą nie trzeba się spieszyć.

  Za przyjęcie budżetu powiatu na 2022 rok głosowało 20 radnych, czyli wszyscy którzy brali udział w obradach.

  Relacja z budżetowej sesji Rady Powiatu Łukowskiego już wkrótce w Master TV.