Męski Maryjny Ruch Katolicki „Wojownicy Maryi” wycofał wniosek w sprawie zawierzenia miasta Łuków i jego mieszkańców Niepokalanemu Sercu Maryi. Pismo w tej sprawie trafiło już do przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza Łukowa.

  Kilka dni temu do Urzędu Miasta Łukowa trafił wniosek „Wojowników Maryi” oraz Mieszkańcy miasta Łuków o chęci „całkowitego zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi miasta Łuków i jego Mieszkańców (…). Wzorem chrześcijańskiej pobożności pragniemy poprzez uroczysty Akt Zawierzenia przedłożyć Maryi nasza trudną sytuacje narodową i społeczną, w jakiej znalazła się obecnie nasza Ojczyzna oraz nasze Miasto” – czytamy w piśmie złożonym przez „Wojowników Maryi” do władz Łukowa.

  Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Okliński w rozmowie z naszą telewizją powiedział, że Rada Miasta nie jest władna, aby zajmować się takim zagadnieniem. „Zdając sobie z sprawę z delikatności kwestii wyznania czy sumienia stoję na stanowisku, że powyższe wartości nie powinny być przedmiotem debaty publicznej – także w zakresie obrad Rady Miasta. Władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych” – mówi przewodniczący Rady Miasta.