Jak już Państwa informowaliśmy, władze Łukowa zrezygnowały z przebudowy Placu Narutowicza. Jak mówi burmistrz Piotr Płudowski wpływ na podjęcie takiej decyzji miało m.in. stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nie zgodził się na wniesienie poprawek do pierwotnego projektu przebudowy placu.

  Projekt przebudowy Placu Narutowicza w 2020 roku wykonała firma „Pracownia Architektury – Tomasz Soćko”. O dokonanie w nim zmian wnioskowali radni z PiS i Przymierza dla Ziemi Łukowskiej. Chcieli zwiększenia liczby miejsc parkingowych. Zgody na wprowadzenie zmian nie wyraził Wojewódzki Konserwator Zabytków. W piśmie, które przesłał do burmistrza, czytamy:

  „Uzgodniona przez organ konserwatorski planowana przez miasto Łuków inwestycja, związana ze zmianą zagospodarowania Placu Narutowicza w Łukowie, mana celu uporządkowanie przestrzenno – wizualne bezpośredniego otoczenia zabytkowego zespołu popijarskiego, przywrócenie reprezentacyjnego charakteru placu przykościelnego, bez naruszania jego wartości zabytkowych. Służyć temu miało m.in. ograniczenie ruchu ulicznego i zminimalizowanie miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zgodnie z zasadami konserwatorskimi.

  W związku z powyższym, w ocenie organu, wprowadzenie dodatkowych miejsc parkingowych we wschodniej części Placu Narutowicza, nie mające uzasadnienia kompozycyjnego i funkcjonalnego w tej części placu, wpłynęłoby negatywnie na proces jego rewitalizacji”.

  Projekt przebudowy Placu Narutowicza został więc na razie schowany „do szuflady”. A pieniądze, które były przeznaczone na tej cel, zostały przekierowane na inne zadania.

   Przypomnijmy, że wstępny kosztorys przebudowy Placu Narutowicza opiewał na około 4,8 mln zł. Burmistrz Piotr Płudowski chciał na to zadanie przeznaczyć m.in. 2 mln 600 tys. zł z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ale decyzją większości radnych pieniądze te zostały podzielone na kilkanaście innych, mniejszych inwestycji. Natomiast otrzymany na to zadanie z kolejnej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 mln zł przeznaczono ostatecznie na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2.