Rok 2022 będzie w Łukowie „Rokiem Bł. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego”. Taka decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła „gorąca” dyskusja.