Męski Maryjny Ruch Katolicki „Wojownicy Maryi” wyszli z inicjatywą, aby zawierzyć miasto Łuków i jego mieszkańców Niepokalanemu Sercu Maryi. Wniosek w tej sprawie trafił już do przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza Łukowa.

  „Wojownicy Maryi oraz Mieszkańcy miasta Łuków i pobliskich miejscowości wyrażamy głęboką chęć całkowitego zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi miasta Łuków i jego Mieszkańców (…) Wzorem chrześcijańskiej pobożności pragniemy poprzez uroczysty Akt Zawierzenia przedłożyć Maryi nasza trudną sytuacje narodową i społeczną, w jakiej znalazła się obecnie nasza Ojczyzna oraz nasze Miasto” – czytamy w piśmie złożonym przez „Wojowników Maryi” do władz Łukowa.

  Pismo „Wojowników Maryi” trafiło m.in. do komisji Skarg , Wniosków i Petycji. O tym jakie stanowisko zajmą w tej sprawie radni będziemy Państwa informować.