Rok 2022 będzie w Łukowie „Rokiem Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Przed głosowaniem w tej sprawie wśród radnych rozgorzała gorąca dyskusja. Radny Jarosław Okliński nazwał zachowanie radnych z klubu PiS, którzy wnioskowali o podjęcie tej uchwały, „farsą”.

  Radni z klubu PiS już miesiąc temu zapowiedzieli złożenie wniosku w sprawie podjęcia uchwały o ustanowieniu roku 2022 w Łukowie Rokiem Błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego. Zapowiedź ta padła podczas dyskusji nad bliźniaczą uchwałą, która miała ustanowić rok 2022 w mieście „Rokiem prof. Władysława Bartoszewskiego – Rokiem Przyzwoitości”.

  Podczas sesji, która odbywała się 25 listopada temat powrócił. Podczas dyskusji radny Jarosław Okliński zwracając się do radnych z PiS mówił: „Dziś przypomnieliście sobie o Kardynale? Gdzie byliście przez cały rok? To farsa”. I zarówno on, jak i inni radni z opozycji, przypominał, że to rok 2021 jest w całym kraju Rokiem Błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego. Radny Henryk Lipiec nazwał natomiast uchwałę radnych PiS „wrzutką”, która ma być odpowiedzią na propozycję aby rok 2022 był w Łukowie rokiem profesora Bartoszewskiego. A radny Łukasz Bober zaproponował, aby przyszły rok był w Łukowie raczej rokiem doktora Bronisława Chącińskiego.

  Ostatecznie po długiej i gorącej dyskusji uchwała w sprawie ustanowienia roku 2022 w Łukowie „Rokiem Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego” została podjęta. Za było 10 radnych, 4 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Radny Robert Dołęga zapowiedział, ze radni z PiS opracują w najbliższym czasie program wydarzeń związanych z osobą Błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego.

  Relacja z sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.