Piotr Płudowski będzie zarabiał teraz ponad 16 tys zł. Dotychczas jego pensja wynosiła niewiele ponad 9 tys. zł. Gorąca dyskusja na ten temat odbyła się na sesji Rady Miasta. Uchwała o podwyżce dla samorządowców jest wynikiem ustawy przyjętej przez Sejm RP.Z propozycją podwyżki burmistrzowi wyszli radni Henryk Lipiec i Arkadiusz Pogonowski. Zaproponowali oni podwyżkę do kwoty 18 tys. zł. Większość radnych nie zgodziła się na taką kwotę i poparła propozycję radnych PiS, która wyniosła 16 104 zł. Na tą kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze 8344 zł, dodatek funkcyjny 2760 zł, dodatek soecjalny 3331,20 zł, wysługa lat 1668,80 zł.