Blisko 119 mln zł to planowane dochody w budżecie Łukowa na 2022 rok. Wydatki oszacowano na 120 mln zł. Największa kwota – 52 mln zł ma zostać wydana na utrzymanie łukowskich szkół i przedszkoli. Po stronie wydatków znalazł się również blisko 1 mln zł na komunikację miejską i 5 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Strzelniczej. 300 tys. zł ma być przeznaczone na Łukowski Budżet Obywatelski.

  Burmistrz Piotr Płudowski i jego zastępca Mateusz Popławski przedstawili projekt budżetu na 2022 rok. Jak poinformowali przyszłoroczne dochody miasta oszacowano w nim na 118 mln zł 713 tys. zł. Jest to kwota około 22 mln zł niższa niż w bieżącym roku. Wpływa ma na to po pierwsze fakt, ze samorząd nie będzie już wypłacał dodatku 500+ oraz niższe wpływy z udziału w podatku PIT co spowodowane jest zapowiedzią zmian w systemie podatkowych, które rząd zamierza wprowadzić od nowego roku.

  Wydatki budżetu miasta w 2022 roku oszacowano na 120 mln 414 tys. zł. Wśród inwestycji znalazły się: – remont sali gimnastycznej w SP nr 2 – 1 mln 350 tys. zł – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Królik – 1 mln 150 tys. zł –  instalacja odymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 – 540 tys. zł – budowa oświetlenia ulicznego – 505 tys. zł – opracowanie dokumentacji budowy zadaszonego boiska – 150 tys. zł – budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Unitów Podlaskich – 80 tys. zł – budowa infrastruktury na terenie przy ul. Strzelniczej- 250 tys. zł. W sumie inwestycja ta ma kosztować szacunkowo 5 mln zł. 4 mln 750 tys. zł władze miasta otrzymały z Rządowego Funduszu Polski Ład.

  Wśród wydatków znalazły się również m.in. : – około 1 mln z ł na miejską komunikację, z czego 777 tys. zł ma zostać przekazane spółce PKS Łuków, a pozostała kwota ma być przeznaczona na zakup wiat przystankowych – 800 tys. zł na utrzymanie miejskiego żłobka – 720 tys. zł na organizacje pozarządowego i wspieranie klubów sportowych – 300 tys. zł na Łukowski Budżet Obywatelski – 130 tys. zł na wymianę źródeł ciepła – 75 tys. zł na wsparcie KP PSP Łuków w zakupie samochodu ratowniczo – gaśniczego – 22 tys. zł na wykonanie sześciu pomiarów zanieczyszczenia powietrza przy użyciu drona – 20 tys. zł na wspieranie rodzinnych ogrodów działkowych – 15 tys. zł na wsparcie KPP Łuków w zakupie samochodu służbowego –

  Projekt budżetu został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Trafił też do radnych, którzy będą dyskutować nad nim podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miasta. Posiedzenie to zaplanowano na poniedziałek 29 listopada.