Miejscy radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyli wniosek o podjęcie uchwały w sprawie „wyrażenia poparcia i solidarności z polskim rządem i funkcjonariuszami służb Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego, strzegącymi suwerenności naszego kraju poprzez ochronę nienaruszalności granicy polsko-białoruskiej.”

  W piśmie czytamy: „W dobie kryzysu na granicy wschodniej i wobec prób destabilizowania oraz niszczenia spójności naszego państwa i Unii Europejskiej, pogranicznicy i żołnierze szczególnie zasługują na uznanie i szacunek. Należy  docenić działania rządu i służb mundurowych dla naszego bezpieczeństwa i zachowania integralności naszych granic. Podejmując  tę uchwałę, podziękujmy w ten sposób osobom zaangażowanym w działania gwarantujące nam bezpieczeństwo. Pokażmy solidarność, troskę i poparcie tym wszystkim, którzy w tym trudnym okresie strzegą suwerenności naszego kraju.”