Dobiega końca remont ulic Wypoczynkowej i Turystycznej prowadzących nad zalew Zimna Woda. Prace wykonuje firma Tamex. Koszt tego zadania to 660 tys. zł.

  W ramach remontu na obu ulicach ułożono już dwie warstwy asfaltu i wymieniono krawężniki. Pobocza mają zostać utwardzone, a skrzyżowanie obu ulic będzie „wyniesione”.

  Na tych ulicach nie będzie wyznaczonego ciągu pieszo – rowerowego. Piesi i rowerzyści są proszeni o korzystanie ze ścieżki, która powstała już w tamtym roku.

  Prace remontowe na 500-metrowym odcinku ulic Wypoczynkowej i Turystycznej mają zakończyć się w listopadzie.