W pięciu łukowskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/22 uczy się w sumie 2 723 uczniów. We wszystkich szkołach jest łącznie 125 klas. Średnio w każdej z nich jest 22 uczniów.

  W poszczególnych szkołach uczy się:

SP nr 1 – 908

SP nr 2 – 427

SP nr 3 – 190

SP nr 4 – 554

SP nr 5 – 644

Od liczby uczniów zależy wysokość subwencji oświatowej jak trafia z budżetu państwa do każdej z tych szkół. W żadnej placówce pieniądze te nie pokrywają wydatków poniesionych na ich funkcjonowanie. Brakująca kwota dodawana jest z budżetu miasta

SP nr 1: wydatki – 10,5 mln zł; subwencja – 67,6%

SP nr 2: wydatki – 4,3 mln zł; subwencja – 64,2%

SP nr 3: wydatki – 3,1 mln zł; subwencja – 38,2%

SP nr 4: wydatki – 7,5 mln zł; subwencja – 66,2%

SP nr 5: wydatki – 7,6 mln zł; subwencja – 69,9%