W związku z eskalacją kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy z Białorusią, Wojska Obrony Terytorialnej podniosły alert gotowości. Dotyczy on w sumie blisko ośmiu tysięcy żołnierzy WOT z trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

  W ramach podniesionego alertu gotowości żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej sprawdzają swój sprzęt, środki łączności, powiadamiają swoich pracodawców i bliskich i są w gotowości do podjęcia działań w trybie sześciogodzinnym. Dodatkowo przez całą dobę działa bezpłatna infolinia Wojsk Obrony Terytorialnej pod numerem 800-100-115 dla czujących się niepewnie  mieszkańcom rejonów przygranicznych.

  Obecnie na wsparcie granicy na odcinku białoruskim delegowanych jest 12 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego.

 Wojska Obrony Terytorialnej od ponad dwóch miesięcy prowadzą operację pk. „Silne Wsparcie”. Jednym z celów tej operacji jest wsparcie Straży Granicznej w uszczelnieniu granicy z Białorusią.