Poznaliśmy skład Łukowskiej Rady Seniorów. 9 z nich wylosowano spośród 15 kandydatów zgłoszonych przez środowiska senioralne. Dwie osoby wskazał burmistrz.

  Do 25 października przyjmowane były kandydatury do Łukowskiej Rady Seniorów na nową, czteroletnią kadencję. Zgłoszono 15 osób. Zgodnie więc z regulaminem działania Rady, 9 jej członków zostało wybranych w drodze publicznego losowania, które odbyło się 5 listopada. Dwie osoby w drodze zarządzenia wskazał burmistrz.

   Pełny skład nowej Łukowskiej Rady Seniorów na lata 2021-2025 przedstawia się następująco:

Marek Józef Czernecki

Irena Kunc

Alfreda Henryka Kintop

Józef Stanisław Tomasiewicz

Wanda Krasuska

Stefan Antoni Izdebski

Mirosława Popławska

Krzysztof Jan Kuciński

Halina Barbara Wojtalska

Anna Tymińska

Grzegorz Niebrzegowski

  Łukowska Rada Seniorów to organ konsultacyjny i doradczy. Skupia przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń i klubów zrzeszających emerytów i rencistów.