Prawie 30 mln zł trafi do samorządów z powiatu łukowskiego na inwestycje wodno – kanalizacyjne. To pieniądze z Rządowego Programu Polski Ład.

    Gminy nie musiały składać wniosków. Podział nastąpił automatycznie na postawie algorytmów oraz danych GUS. Środki te gminy mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i wydać je w latach 2021 – 2024. Lista gmin z powiatu łukowskiego, które otrzymały pieniądze, przedstawia się następująco:

Gmina Adamów 1.776.667 zł na kanalizację

Gmina Krzywda 3.278.661 zł na kanalizację

Gmina Łuków 5.186.000 zł na kanalizację

Gmina Serokomla 300.000 zł na wodociągi oraz 1.325.725 zł na kanalizację

Gmina Stanin 583.224 zł na wodociągi oraz 5.186.000 zł na kanalizację

Gmina Stoczek Łukowski 2.240.325 zł na kanalizację

Gmina Trzebieszów 3.247.266 zł na kanalizację

Gmina Wojcieszków 372.659 zł na wodociągi oraz 2.728.130 zł na kanalizację

Gmina Wola Mysłowska 300.000 zł na wodociągi oraz 1.207.175 zł na kanalizację

    Ogłaszając podział tych środków premier Mateusz Morawiecki powiedział: „Ponad 1700 na 2477 polskich gmin otrzyma środki w oparciu o obiektywne kryteria i sprawiedliwy algorytm. Dzięki tym środkom jednostki samorządowe będą mogły poprawić jakość wody i wesprzeć inwestycje kanalizacyjne”.