Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Łukowskiego radni przyjęli uchwałę o podwyżce diet oraz podwyżce wynagrodzenia starosty. 16 radnych zagłosowało za zwiększeniem kwot, jeden był przeciw. Sesja odbyła się w trybie on-line.

  XXXII sesja ze względu na zaostrzającą się sytuację pandemiczną i szczupły porządek odbyła się w trybie zdalnym. O przyjecie uchwał o podwyżkach wnioskował Zarząd Powiatu Łukowskiego. Starosta Dariusz Szustek stwierdził, że ich przygotowanie było konieczne ze względu na przepisy wprowadzone ustawą z 17 września 2021 roku. Przypomniał ponadto, że diety radnych są na stałym poziomie już od 6 lat.

  Obecnie diety radnych będą wynosić około:

3400 zł – przewodniczący rady oraz członkowie Zarządu Powiatu

3040 zł – wiceprzewodniczący rady

2860 zł – przewodniczący komisji

2500 zł – wiceprzewodniczący komisji

2325 zł – członek komisji

2150 zł – pozostali radni

  Radni zwiększyli również wynagrodzenie starosty. Za podwyżką  było 17 radnych, jeden się wstrzymał. Wynagrodzenie starosty łukowskiego wzrośnie do 20 130 zł brutto. Na tę kwotę złożą się:

wynagrodzenie zasadnicze – 10 430 zł

dodatek funkcyjny – 3 450 zł

dodatek za wysługę lat– 2 086 zł

dodatek specjalny – 4 164 zł