Prawidłowe działanie i ustawienie świateł w pojazdach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dlatego już po raz kolejny ruszyła ogólnopolska kampania pod nazwą „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” . Wzorem lat ubiegłych, kierujący będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie pojazdów na wybranych stacjach kontroli pojazdów.

  Inspiracją działań prowadzonych na rzecz właściwych świateł były występujące w ruchu drogowym niekorzystne zjawiska związane z pogarszającą się widocznością w okresie jesienno-zimowym. W tym okresie prawidłowe oświetlenie pojazdów, właściwa regulacja świateł w pojazdach nabierają szczególnego znaczenia, gdyż mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  Nieprawidłowo ustawione oświetlenie w pojeździe, może skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do oślepienia innych kierowców czy pieszych.

  W Łukowie bezpłatnie światła można sprawdzić w dniach 6 i 20 listopada oraz 4 grudnia poniższych stacjach kontroli pojazdów:

– Okręgowa SKP, ul. Świderska 143
– Vianor, ul. Radzyńska 9d
– Auto Celej, ul. Łapiguz 100
– PKS, ul. Piłsudskiego 29
– Dakar, ul. Międzyrzecka 73
– Okręgowa SKP, ul. Świętochowskiego 30

Prawidłowe działanie świateł jest determinowane, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wówczas mamy dużo większe szanse na właściwą reakcję, która może ostatecznie zdecydować czy do potrącenia dojdzie czy też będziemy mogli jego uniknąć. To nie kwestia zaniedbania technicznego, które może się skończyć upomnieniem ze strony policjanta czy diagnosty ale w wielu momentach jest sprawą życia i śmierci.