„Likwidacja szkoły to nie jest coś strasznego.” – mówił na sesji radny Sebastian Ignaciuk. Ale zarówno on jaki i pozostali radni, podkreślał, że nie ma żadnych podstaw do zamknięcia którejkolwiek łukowskiej podstawówki. Te słowa padły podczas gorącej dyskusji na temat kosztów funkcjonowania łukowskich szkół i przedszkoli, jaka wywiązała się podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

  W porządku obrad sesji rady Miasta, która odbywała się 28 października, znalazła się informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. Radni zwrócili uwagę na ilość uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół. Niepokojąco mała jest liczba uczniów w SP3. Burmistrz uspokajał, mówiąc że w „Trójce” jest więcej uczniów niż w zeszłym roku i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Radni podnieśli też temat ciągłego dokładania kilku milionów złotych do subwencji oświatowej, która wystarcza na pokrycie tylko 59% wszystkich kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

  Radni zapewniali jednak, że nikt nie myśli o likwidacji jakiejkolwiek szkoły podstawowej w Łukowie, a inwestycja w młodzież jest bardzo ważną rzeczą i nie wolno na oświacie oszczędzać.

  Relacja z sesji Rady Miasta już  5 listopada w Master TV.